Body coaching

Ervaringen die jij ondergaat, hebben direct effect op je spieren. Helaas merk je dit over het algemeen pas als die onbalans er al een poosje is. Normaal gesproken herstelt jouw lichaam deze onbalans automatisch. Wanneer jouw lichaam daartoe niet in staat is, gaat ze dit compenseren. Steeds meer spieren zullen gaan reageren. Zo ontstaat er een verandering in je lichaamshouding. Uiteindelijk kan dit leiden tot klachten van uiteenlopende aard.

Met 14 spiertesten breng ik de blokkades in jouw energieveld in kaart. Deze testspieren zijn gekoppeld aan acupunctuurmeridianen. Zo onstaat stap voor stap het verhaal van jouw lichaam. De correcties helpen om deze blokkades op te ruimen en jouw energie weer te laten stromen.

Oorsprong Body Coaching

De oorsprong van Body Coaching voert terug naar George Goodheart, een Amerikaanse chiropractor. Hij begon in 1964 te experimenteren met spiertesten om de effectiviteit van zijn behandelingen te bepalen. Hij testte een aantal spieren voor- en na een rugcorrectie om vast te stellen in hoeverre de behandeling resultaat had. Hij wilde weten waar de oorzaak van een spierverkramping lag. Een uit frustratie geboren behandeling van een ‘zwakke’ spier was zijn eerste succeservaring en zette hem ertoe aan verder te zoeken.

Uiteindelijk kwam hij tot de revolutionaire maar simpele constatering dat men aan de zwakke en niet aan de tegenovergestelde verkrampte spier moest werken om de balans in het lichaam te herstellen. Dit gegeven werd door George Goodheart verder ontwikkeld en verfijnd. Hij gaf zijn kennis door aan andere chiropractors en demonstreerde de technieken op seminars, workshops en conferenties. Hij noemde dit nieuwe systeem Toegepaste Kinesiologie en richtte in 1973 in Amerika de International College of Applied Kinesiology (ICAK) op.

Eén van de leden van het ICAK, John F. Thie, besloot om deze methode te vereenvoudigen en toegankelijk te maken voor een groot publiek. Hij zag de waarde van deze aanpak om preventief te werken en zo een gezond lichaam gezond te houden. Zijn motto was “In elk gezin iemand die Touch for Health toe kan passen”. Touch for Health, elkaar aanraken om te helen. Een internationaal netwerk ontwikkelde zich en in vele landen van de wereld wordt deze methode nog steeds onderwezen aan eenieder die geïnteresseerd is.

De spiertesten en correctiemethodes die gebruikt worden binnen Body Coaching vinden hun oorsprong in de Toegepaste Kinesiologie en Touch for Health. Het is een samenvatting van een veel groter geheel.
Aria den Hartog wil in de lijn van John F. Thie Body Coaching toegankelijk maken voor een groot publiek.

Body Coaching in deze werkbare en eenvoudige vorm kan als kapstok dienen voor vele therapeutische werkmethodes.